Καφασωτά

3900 3917

Κωδ.3900: Διαγώνιο Καφασωτό 180 x 180 (μάτι : 12 x 12), Τιμή : 25,90 €
Κωδ.3917: Διαγώνιο Καφασωτό 90 x 180 (μάτι : 12 x 12), Τιμή : 19,90 €

 

4013 4037

Κωδ.4013: Διαγώνιο Καφασωτό 180 x 180 (μάτι : 6 x 6), Τιμή : 45,00 €
Κωδ.4037: Διαγώνιο Καφασωτό 90 x 180 (μάτι : 6 x 6), Τιμή : 35,00 €

 

4624 3726

Κωδ.4624: Διαχωριστικό Ίσιο 180 x 180, Τιμή : 25,00 €
Κωδ.3726: Διαχωριστικό Ίσιο 90 x 180, Τιμή : 17,50 €

 

4211

Κωδ.4211: Τετράγωνο Καφασωτό χωρίς πλαίσιο 90 x 180, Τιμή : 15,00 €

 

4201

Κωδ.4201: Καφασωτό χωρίς πλαίσιο 240 x 120 (πυκνό - 2cm μάτι), Τιμή : 45,00 €

 

4218

Κωδ.4218: Καφασωτό χωρίς πλαίσιο 240 x 120 (αραιό - 6cm μάτι), Τιμή : 35,00 €