ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

Οικοδομική ξυλεία για την κατασκευή κτιρίων, ξυλοτύπων, καλουπιών σκυροδέματος & διαφόρων άλλων ξυλουργικών εργασιών.

 

ΜΑΔΕΡΙΑ

ΤΑΒΛΕΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΕΣ-ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΕΣ

ΣΚΟΥΡΕΤΑ ΛΕΥΚΑ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ

ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ

ΛΑΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΟΡΝΟΥ