ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ epswood

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ epswood επιπλοποιία

Το ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ (plywood), είναι είδος τεχνητής ξυλείας από λεπτά φύλλα καπλαμά κολλημένα εναλλάξ μεταξύ τους. Η εναλλαγή της συγκόλλησης δημιουργεί σημαντικά οφέλη όπως, τη μείωση της τάσης του ξύλου να χωρίζεται όταν καρφώνεται στις άκρες. Μειώνει την ανάπτυξη και τη συρρίκνωση παρέχοντας σταθερότητα διαστάσεων, μειώνει τη στρέβλωση και επιτυγχάνει μεγάλη αντοχή στις κάθετες πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την εμφάνιση που έχει η φυσική ξυλεία. Το κόντρα-πλακέ βρίσκει εφαρμογή στην επιπλοποιία, στην οικοδομή, στη ναυπηγική και σε οτιδήποτε απαιτεί αυξημένη αντοχή.

Η εταιρεία μας διαθέτει κόντρα πλακέ διαφόρων κατηγοριών για όλες τις εφαρμογές.

ΣΗΜΥΔΑ διαστάσεις:                                                                                                                                              152,5 cm x 152,5 cm x 3 ή 4 mm                                                                                              250 cm x 125 cm x 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 35, ή 40 mm

ΠΕΥΚΟ διαστάσεις:                                                                                                                                                250 cm x 125 cm x 9, 12, 15, 18, 24, ή 30 mm

ΚΙΝΕΖΙΚΟ διαστάσεις:                                                                                                                                          250 cm x 125 cm x 4, 8, 10, 12, 18, ή 20 mm

ΟΚΟΥΜΕ διαστάσεις:                                                                                                                                             220 cm x 173 cm x 4 mm

ΛΕΥΚΑ διαστάσεις:                                                                                                                                                 110 cm x 110 cm x 3 mm

ΦΙΛΜ ΣΗΜΥΔΑ διαστάσεις:                                                                                                                                250 cm x 125 cm x 9, 12, 18 ή 21 mm

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ epswood οικοδομή