ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ (framing construction), για την κατασκευή κτιρίων, ξυλοτύπων, καλουπιών σκυροδέματος & διαφόρων άλλων ξυλουργικών εργασιών.

ΜΑΔΕΡΙΑ

ΤΑΒΛΕΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΕΣ-ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΕΣ

ΣΚΟΥΡΕΤΑ ΛΕΥΚΑ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ

ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ

ΛΑΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΟΡΝΟΥ