ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τα ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ (floor underlayment), είναι εκείνα που προσδίδουν στην τελική επίστρωση τις ιδιότητες, της θερμομόνωσης, της ηχομόνωσης καθώς και της στεγανοποίησης. Ανάλογα με το είδος του πατώματος και τη λειτουργία του χώρου στον οποίο βρίσκεται.  Βρείτε σε εμάς το κατάλληλο που θα καλύψει τις δικές σας ανάγκες.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΦΡΟΛΕΞ 2mm

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΦΡΟΛΕΞ epswood

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΦΡΟΛΕΞ 3mm

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΦΡΟΛΕΞ 2 epswood

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2mm

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ epswood

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3mm

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2 epswood